Over Basisonderwijs Aspelare

Het Hartencollege Basisonderwijs • Aspelare is er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Vanuit een christelijk geïnspireerde ingesteldheid richten we ons op de totale ontplooiing van je kind. We hebben daarom aandacht voor de ontwikkeling van het hoofd, het hart, de handen en de geest van elk kind.
Bij onze kleuters ligt het accent op lerend spelen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de taalontwikkeling en de grove en fijne motoriek. Ook de sociale vaardigheden worden getraind. Via allerlei klashoeken, spelvormen en activiteiten groeit je kind zo in zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
In de lagere school geven we daarnaast ook aandacht aan inhoudelijke vakken. Dit doen we in de lessen taal, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst, muzische vaardigheden, bewegingsopvoeding, .. Het leren leren en de totale harmonische ontwikkeling van je kind blijven daarbij centraal staan zodat je kind zich na de basisschool klaar voelt om in onze maatschappij te functioneren.
Het Hartencollege Basisonderwijs • Aspelare … een warm nest voor jouw kind!

We werken vanuit een eigen christelijk opvoedingsproject, waarvan de grote lijnen in vijf opdrachten samen te vatten zijn:

 1. Werken aan een schooleigen identiteit.
 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.
 3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
 4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.
 5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

Klik hier om ons schoolreglement te bekijken.

Inschrijvingen nieuwe leerlingen geboren in 2022
Ga naar het tabblad inschrijvingen om de meest recente info terug te vinden.

Wat hebben wij nodig bij inschrijving:

 • Isi+-kaart van uw kind/of ander identiteitsbewijs
 • Laatste rapport en advies einde schooljaar (bij schoolverandering)
 • Volledig adres en telefoonnummer van de vorige school (bij schoolverandering)

Capaciteiten zie pagina “Inschrijvingen”

Onze missieOnze scholengroep staat voor Katholiek Onderwijs. Wij willen alle leerlingen uit de Regio Ninove, van kleuter tot jongvolwassene begeleiden bij het opgroeien tot respectvolle en weerbare jongeren met een eigen identiteit. Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.

Onze visie

Onze scholengroep staat voor inspirerend, inclusief, integrerend, innoverend onderwijs.
Zorg voor de persoon en kwaliteit, met focus op elk talent  zijn de pijlers van ons aanbod en onze aanpak.

Inspirerend onderwijs betekent

 • de inspiratie, van onze stichters meegekregen, zelf voorleven en zo uitdragen
 • warme zorg en hartelijkheid vanaf het onthaal tot de intensieve begeleiding waar nodig
 • geloof in de groei van de ‘leer’kracht van elke leerling
 • elk kind, elke jongere uitdagen om met z’n eigen talenten aan de slag te gaan.

Inclusief onderwijs betekent

 • kwaliteitsvolle en toekomstgerichte vorming voor iedereen
 • een brede waaier gelijkwaardige studierichtingen aanbieden. Zo kunnen leerlingen een positieve studiekeuze maken.
 • samenwerking tussen alle scholen
 • streven naar participatie van alle betrokkenen


Integrerend onderwijs
betekent

 • scholen waar leerlingen graag leven, graag leren, graag werken
 • een veilig en positief schoolklimaat creëren met geloof in de groei van elk kind, elke jongere, elke medewerker
 • een warme discipline en consequente houding van alle medewerkers
 • opvoeden tot verantwoordelijke, dienstbare jongvolwassenen met een eigen identiteit, die hun eigen plaats vinden in de samenleving van morgen.
 • In dialoog met de ouders vinden wij de juiste begeleiding voor elk kind


Innoverend onderwijs
betekent

 • met een open blik naar de toekomst kijken en ons onderwijs daarop afstemmen
 • maatschappelijke veranderingen beantwoorden met flexibiliteit en levenslang leren op alle terreinen

Onze scholengroep nodigt leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten uit om mee te bouwen aan deze scholenleefgemeenschap waar zorg, kwaliteit en talent centraal staan!

Wij gaan hier samen voor!


Zorg voor onze inspiratie van gisteren, vandaag en morgen.
Zorg voor iedereen, zonder onderscheid, in alle diversiteit.
Zorg voor alles en in alles.
Zorg voor vernieuwing en verandering.
Kwaliteit in ons spreken, denken en doen.
Kwaliteit in onze verscheidenheid en pluraliteit.
Kwaliteit in ons samenwerken.
Kwaliteit in ons vooruit kijken naar de toekomst.

Talent herkennen en erkennen.

Talent in alles en iedereen.

Talent laten groeien.

Talent uitdagen en vernieuwen.

SCHOOLUREN

voormiddag: 9u00 - 12u10
namiddag: 13u10 - 15u50
woensdag: 9u00 - 11u20
vrijdagnamiddag: 13u10 - 15u25

OPVANG EN STUDIE

's morgens: 7u00 - 9u00
's avonds: 15u50 - 18u00
woensdag: 11u20 - 18u00
vrijdag: 15u25 - 18u00
Tarieven voor opvang zijn terug te vinden bij de schoolinfo.

COMMUNICATIE

School is via e-mail te bereiken via
info.bas@hartencollege.be

ONS TEAM

Bert De Taeye

Directie

Annelies Willems

Zorgco/adjunctdirecteur

Directie

Christel Scheerlinck

Secretariaat

Secretariaat

Katrien Vanderpoorten

Secretariaat

Leen Van Daele

Zorgleerkracht kleuter

Zorgteam

Sarah Bovens

zorgjuf

Zorgteam

Judith Van Laethem

Juf 1KA

Kleuter

Maaike Blondeel

Zorgjuf

Zorgteam

Lutgart De Bruyn

Kinderverzorgster

Kleuter

Kristin Heyse

Juf 1KB

Kleuter

Tina Van Den Bossche

Juf 1Kb + 3K

Kleuter

Karin De Coninck

Juf 2K

Kleuter

Lotte De Deyn

Juf 3K

Kleuter

Emma De Prez

Helpende hand kleuterklassen

Jonas Godaert

Lichamelijke opvoeding

Turnleerkrachten

Katrien De Backer

Juf 1L

Lager

Sara Cieters

Juf 2L

Lager

Liesbeth Rommens

Zorgjuf

Zorgteam

Sylvie Broodcooren

Juf 3L

Lager

Lindsay Godijn

Juf 4L

Lager

Lincy Godaert

Lager

Zorgteam

Lisa Kasteleyn

Juf 4L

Lager

Anja Dierickx

Juf 5L

Lager

Ilke Verbelen

Juf 6L

Lager